11 Temmuz 2015 Cumartesi

Django kullanıcıların IP adresini bulma

Djangoda ip adresini en hatasız şekilde bulmak için kullanılacak fonksiyon.


def get_client_ip(request):
  x_forwarded_for = request.META.get('HTTP_X_FORWARDED_FOR')
  if x_forwarded_for:
    ip = x_forwarded_for.split(',')[0]
  else:
    ip = request.META.get('REMOTE_ADDR')
  return ip