10 Kasım 2013 Pazar

Tornado websocket client

Tornado'nun sunucu hizmetleri ile ilgili bir sürü örnek var ama istemci olarak hele hele WebSocket için neredeyse hiçbir örnek bulamadım internette, onun için buraya yazalım dursun, bir gün birine lazım olur.

from tornado import websocket, ioloop, gen, escape

class SocketClient():
    def __init__(self):
        self.headers = httputil.HTTPHeaders()
        self.headers['Content-Type'] = 'application/json'
        self.request = httpclient.HTTPRequest(
            url = "wss://some.url",
            validate_cert = False,
            client_key = "client-key.pem",
            client_cert = "client-cert.pem",
            connect_timeout = 60,
            request_timeout = 60)


    def connect(self, connCallback, msgCallback):
        self.request.headers = self.headers
        self.__msgcallback = msgCallback
        self.__conncallback = connCallback
        wssConn = websocket.WebSocketClientConnection(ioloop.IOLoop.current(), self.request)
        wssConn.connect_future.add_done_callback(self.__on_connResult)
    def __on_connResult(self, conn):
        if conn.exception() == None:
            self.__wssConn = conn.result()
            self.__conncallback(True)
            self.__read()
        else:
            print(conn.exception().args)
            self.__conncallback(False)
    def send(self, data):
        self.__wssConn.write_message(escape.utf8(json.dumps(data)))
    @gen.coroutine
    def __read(self):
        while True:
            msg = yield self.__wssConn.read_message()
            if msg is None:
                self.__conncallback(False)
                break
            self.__msgcallback(msg)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder